නවතම තාක්ෂණික විශේෂාංග


මෙම විශේෂාංග දැන් ඔබට අප වෙබ් අඩවිය හරහා පරිශීලනය කල හැක.තවත් නවතම දැනුම ළඟදීම බලාපොරොත්තු වන්න 


1.LED බල්බ නිර්මාණය.

2.සුර්ය විදුලි ජනක නිර්මාණය.

3.LED නාම පුවරු නිෂ්පාදනය.

4.LED වීඩියෝ තිර නිර්මාණය.

5.ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියාව.

6.CCTV කැමරා ස්ථාපනය හා ජාලකරණය.

7.සුළං විදුලි බල ජනක නිර්මාණය.
8.ගෘහ විදුලි පරිපත සැලසුම්කරණය හා සැකසීම.
9.විදුලි උපකරණ අලුත්වැඩියාව.
10.ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථ අත්හදාබැලීම.
11.නවතම ඉලෙක්ට්‍රොනික ගැජට් අඩුම මිලට.
12.පරිගණක තාක්ෂනය.
13.හයිබ්‍රිඩ් මෝටර් රථ මුලික තාක්ෂනය.
14.ගුවන් විදුලි හා රූපවාහිනී තාක්ෂනය.
15.Arduino ප්‍රෝග්‍රෑම් පාඩම් මාලාව.
16.ලැප්ටොප් බැටරි අලුත්වැඩියාව.
17.නව නිර්මාපකයන් සදහා පරිපථ.
18.LED නාම පුවරු අලුත්වැඩියාව.