අනාගතයට අවශ්‍ය නව තාක්ෂණික දැනුම ඔබට ජිවිත කාලයටම අප වෙබ් අඩවිය තුලින් උගත හැක.ඔබට නව තාක්ෂණික ව්‍යාපාරයකට අවශ්‍ය සියලු දැනුම අප වෙබ් අඩවිය හරහා ලබා ගත හැක.සියල්ල ඉතා සරල පැහැදිලි කිරීම් සහිත සිංහල භාෂාවෙන් දක්වා ඇත.ඔබට අවශ්‍යවන සියලු උපාංග මිලට ගත හැකි ස්ථානද ඇතුලත් කර ඇත.එදිනෙදා  ඔබගේ කටයුතු වලට අවශ්‍ය සියලු තාක්‍ෂණික දැනුම මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා ලබා දෙනු ඇත. දිනපතා යාවත්කාලින වන මෙම වෙබ් අඩවිය පරිශීලනය කිරීම සදහා ඔබගේ ජංගම දුරකතනයට අවසාන වරට ලැබුන වෙබ් ලිපිනය වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ Address bar එකේ ටයිප් කර Enter කරන්න. වෙබ් ලිපිනය ට උදාහරණ- 
www.techzonelanka88dfg.blogspot.com

(දිනපතා වෙනස් වන්නේ මෙම 88dfg යන URL password එක පමණි.ඔබ අද දිනයේ ලියාපදිංචි වුයේ නම් හෙට දිනයේ සිට වෙබ් ලිපිනය SMS මගින් ලැබෙනු ඇත)
ඔබට ජය!
Admin
www.techzonelanka.com